Deze Engelse blogpost wordt gevolgd door een letterlijke Nederlandse vertaling.

This blog post in English is followed by a literal translation in Dutch.

Since the beginning of this civil year, at every time Israel is portrayed unfairly or untruthfully, I complain in detail to the ombudsman of the NOS, the Dutch public service broadcaster, that has the monopoly over all of the Netherlands’ public news. The ombudsman first gives the editorial staff of the news bulletins a chance to react and when they don’t (they never react), the ombudsman is silent too.

Month after month, constantly and consistently, the Dutch public, on tax payers’ money, is incited against Israel.

Now, you should know that first, second and third generation immigrants from Turkey and Morocco are blamed for watching the news in their native news broadcasts, where they would learn to hate Israel. However, they don’t need to. The NOS provides for all Nederlanders who identify with the Palestinians and/or hate Israel all the sentiments and propaganda needed to be further indoctrinated in that direction.

Some 75 years ago, “Radio Oranje,” the mouthpiece of the Dutch government in exile in London, refused to protest the Nazi deportations of a whopping 80% of the Dutch Jews. With the same coldness of heart (really: hatred), the present official Dutch news broadcaster fosters hatred for Israel (and by extension of Jews). Ecclesiastes, millennia ago, already sighed that there is nothing new under the sun.

The only difference is that then, it was state policy to betray the Jews – now it’s the “freedom of the press” that serves this canard.

What is similar is that it’s the same widespread (the good ones excepted) under-the-skin dislike of or disinterest in Jews that let such a thing continue. The Dutch have a centuries-old dislike of Jews, unlike Germany never repented for collaborating with the Nazis, and it shows. Sadly.

However, I will change this, no matter how high the horse I need to get on.

* * *

Here follows the Dutch translation. Nu volgt de Nederlandse vertaling.

Elke keer als Israel onredelijk of oneerlijk wordt afgeschilderd, dien ik, sinds begin dit jaar, een gedetailleerde klacht in bij de ombudsman van de NOS, welke het monopoly heeft over de hele Netherlandse publieke nieuwsvoorziening. De ombudsman geeft eerst de redactie een kans om te reageren en als ze dat niet doet (en ze reageert nooit) zegt ook de ombudsman niks meer.

Maand na maand, voortdurend en consequent, wordt het Nederlandse publiek, op kosten van de belastingbetalers, opgeruid tegen Israel.

Nu moet u weten dat eerste-, tweede- en derde-generatie immigranten van Turkije en Marokko verweten wordt dat ze het nieuws volgen van hun oorspronkelijke landen waar ze haat voor Israel zouden opdoen. Dat is helemaal niet nodig. De NOS verzorgt voor alle Nederlanders die zich identificeren met de Palestijnen en/of Israel haten, alle sentimenten en propaganda die nodig zijn, om verder geindoctrineerd to worden in die richting.

Zo’n 75 jaar geleden weigerde “Radio Oranje,” de spreekbuis van de Nederlandse regering in ballingschap in London, om te protesteren tegen de Nazi deportaties van niet minder dan 80% van de Nederlandse Joden. Met dezelfde kilheid (eigenlijk: haat), kweekt de huidige officiele nieuwsvoorziening in Nederland haat voor Israel (en in het verlengde daarvan voor Joden). Prediker verzuchtte millennia geleden al dat er niets nieuws onder de zon is.

Het enige verschil is dat het toen het regeringsbeleid was om de Joden te verraden maar nu is het de persvrijheid die dit bedrog voorschotelt.

Wat identiek is is dat het dezelfde wijdverbreide (de goeden niet te na gesproken), onderhuidse afkeer voor of desintresse in Joden is die er voor zorgt dat zoiets gewoon maar kan voortbestaan. Nederlanders hebben een eeuwenlange geschiedenis van weerzin tegen Jews, in tegenstelling tot het Duitse volk, hebben ze zich nooit bezonnen op de collaboratie met de Nazis, en dat blijkt uit alles. Droef.

Echter, ik zal dit veranderen, hoe hoog ik ook in de boom zal moeten klimmen.