Moshe-Mordechai van Zuiden
Psychology, Medicine, Science, Politics, Oppression, Integrity, Philosophy, Jews

Ik ben het volstrekt eens met Geert Wilders – niet dan?

THIS IS A FAITHFUL DUTCH TRANSLATION OF THIS EARLIER TOI BLOGPOST OF MINE

Naar verwachting wordt Geert Wilders’ neppartij (met hem als enig geregistreerde lid – echt waar) in de aanstaande verkiezingen van 15 maart de grootste partij in het Nederlandse parlement. Het partijprogramma verscheen op een kantje A4 – niet een samenvatting – de complete tekst, met als voornaamste punt: Nederland Weer Van Ons. En daar ben ik het mee eens!

Wilders wijgert om uit te leggen hoe hij het voor elkaar wil krijgen om de Koran te verbieden en alle moskeeën te sluiten, terwijl in onze grondwet de vrijheid van meningsuiting, van vereniging en van religie verankerd zijn. Hij heeft gelijk: Zeuren over hoe hij zijn visie in de praktijk wil brengen is een elitair rookgordijn om te verhullen dat andere politici zijn ideeën afwijzen.

Wilders deed een brilliante zet toen hij besloot om absoluut niet: concrete ideeën te gaan uitleggen, deel te nemen aan debatten, of interviews te gaan geven, want anderen zouden dan alleen maar zijn standpunten gaan afbreken. Hun houding is niet constructief. Waar het echt om gaat is de grote lijn, het gevoel dat alle realistische Nederlandse kiezers hebben: we zijn het helemaal zat, Wilders moet Minister-Prisident worden want hij kan Nederlands oude glorie herstellen.

(Zijn verkiezingsleus zou nooit kunnen zijn “Maak Nederland weer groot,” want dat zou betekenen dat we al onze voormalige koloniën zouden moeten herwinnen, en hoewel daar niet veel Marokkanen zijn, lezen veel van hun inboorlingen daar de Koran, en dan zouden we 50 jaar voor zijn voorspelling al een Moslimmeerderheid krijgen, dus dat is geen goed idee.)

Nou is een belangrijke vraag: welk Nederland willen we terug? Niet de Republiek der Verenigde Nederlanden met haar Tachtigjarige onafhankelijkheidsoorlog, met een gemiddelde levensverwachting van 25 jaar. Niet de jaren 1940, toen de Joden werden afgevoerd haast zonder tegenwerking of verzet, en toen Nederlandse soldaten werden gedwongen om duizenden burgers in Indonesië te doden, om te zien of de overlevenden dan misschien hun land als kolonie van Nederland zouden wilden laten doorgaan.

Dus welk Nederland wil Geert Wilders terug? Vast hetzelfde Nederland dat we ons beiden nog zo goed herinneren van tientallen jaren geleden. ►Waar het niet alleen onbeschaafd en “ongekend” was maar zelfs ondenkbaar om hele delen van de bevolking te beledigen vanwege hun religie of huidskleur. (Zelfs naar iemands huidskleur verwijzen werd als totaal onbeschoft gezien.) ►Waar vrijheid van meningsuiting nooit kon betekenen dat je anderen maar zou mogen kwetsen. ►Waar politici misschien konden schreeuwen maar nooit iets dat fascistisch of racistisch zou kunnen klinken. ►Waar vriendelijkheid en beleefdheid belangrijker waren dan wat men te zeggen had en schreeuwen werd gezien als bewijs van onvermogen en extremisme. ►Waar intolerantie werd beschouwd als bewijs van verwerpelijke vreemdheid aan de Nederlandse cultuur.

Nederland vond altijd al: Aanpassen of oprotten. En zo is Wilders niet. Zijn fanatisme en onbeschoftheid zijn onvereenigbaar met de Nederlandse cultuur en geschiedenis! Nederland Weer Van Ons! Laat Wilders teruggaan naar Indië!

PS: Een overtuigend bewijs van Wilders z’n onverenigbare vreemdsoortigheid is dat hij alle molens weg wil (punt 7). Denkt hij soms dat Nederland een soort Indonesië is? Wilders, weg met jou! Nederland Weer Van Ons!

kinderdijk_windmills

About the Author
The author is a fetal survivor of the pharmaceutical industry (DES - Diethylstilbestrol), born in 1953 to two Dutch survivors who met in the largest concentration camp in the Netherlands, Westerbork, and holds a BA in medicine (University of Amsterdam). He taught Re-evaluation Co-counseling, became a social activist, became religious, made Aliyah, and raised three wonderful kids. He wrote an unpublished tome about Jewish Free Will. He's a vegan for 8 years now. He's an Orthodox Jew but not a rabbi. * His most influential teachers (chronologically) are: his parents, Nico (natan) van Zuiden and Betty (beisye) Nieweg, Wim Kan, Mozart, Harvey Jackins, Marshal Rosenberg, Reb Shlomo Carlebach and lehavdiel bein chayim lechayim: Rabbi Dr. Natan Lopes Cardozo, Rav Zev Leff and Rav Meir Lubin. * Previously, for decades, he was known to the Jerusalem Post readers as a frequent letter writer. For a couple of years he wrote hasbara for the Dutch public. His fields of attention now are varied: Psychology (including Sexuality and Abuse), Medicine (including physical immortality), Science (statistics), Politics (Israel, the US and the Netherlands, Activism - more than leftwing or rightwing, he hopes to highlight Truth), Oppression and Liberation (intersectionally, for young people, the elderly, non-Whites, women, workers, Jews, GLBTQAI, foreigners and anyone else who's dehumanized or exploited), Integrity, Philosophy, Jews (Judaism, Zionism, Holocaust and Jewish Liberation), Ecology and Veganism. Sometimes he's misunderstood because he has such a wide vision that never fits any specialist's box. But that's exactly what many love about him. Many of his posts relate to affairs from the news or the Torah Portion of the Week or are new insights that suddenly befell him. * He hopes that his words will inspire and inform, reassure the doubters but make the self-assured doubt more. He strives to bring a fresh perspective rather than bore you with the obvious. He doesn't expect his readers to agree. Rather, original minds must be disputed. In short, his main political positions are: anti-Trumpism, for Zionism, Intersectionality, non-violence, democracy, anti the fake peace process, for original-Orthodoxy, Science, Free Will, anti blaming-the-victim and for down-to-earth optimism. Read his blog how he attempts to bridge any discrepancies. He admits sometimes exaggerating to make a point, which could have him come across as nasty, while in actuality, he's quit a lovely person to interact with. He holds - how Dutch - that a strong opinion doesn't imply intolerance of other views. * His writing has been made possible by an allowance for second generation Holocaust survivors from the Netherlands. It has been his dream since he was 38 to try to make a difference by teaching through writing. He had three times 9-out-of-10 for Dutch at his high school finals but is spending his days communicating in English and Hebrew - how ironic. G-d must have a fine sense of humor. In case you wonder - yes, he is a bit dyslectic. November 13, 2018, he published his 500st blog post with the ToI. * To send any personal reaction to him, scroll to the top of the blog post and click Contact Me. To see other blog posts by him, a second blog - under construction - can be found by clicking on the Website icon next to his picture.
Related Topics
Related Posts
Comments